Tin tức

Công ty TNHH Tư Vấn Đấu Tư và Xây Dựng Hòa Bình

     

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng Hòa Bình (ICCO) là đơn vị kinh doanh, hạch toán độc lập, được thành lập theo Luật doanh nghiệp và chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 27/11/2003 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800541049 do phòng Đăng ký Kinh doanh_Sở Kế họach và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp “đăng ký cấp lại lần 8 ngày 21 tháng 06 năm 2017”.

- Tên công ty (viết bằng tiếng Việt): Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hòa Bình
- Tên công ty (viết bằng tiếng Anh): Hoa Binh Investment Consultacy & Construction Limited Company
- Giám đốc: Huỳnh Bá Phúc
- Địa chỉ trụ sở: 234C đường Trần Hưng Đạo nối dài, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
+ Điện thoại: 02923.834 615 Fax: 0292.834 605
+ Mã số thuế: 1800541049
+ Website: xdhoabinh.com
+ Email: xdhoabinhct@gmail.com
Hotline: 0932 729 266

- Phòng thí nghiệm Las – XD 720 trực thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và xây dựng Hòa Bình
+ Địa chỉ: 234C đường Trần Hưng Đạo nối dài, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
+ Điện thoại Phòng thí nghiệm: 02923. 527 058
+ Điện thoại Phòng tư vấn quản lý dự án: 02923. 527 058