Tin tức

THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG

     

PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD720
- Phòng thí nghiệm xây dựng Las – XD 720 được thành lập theo Quyết định số 19.8/QĐPTN ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hòa Bình.
- Được Bộ Xây dựng công nhận:  
 
+ Theo Quyết định số 1379/QĐ-BXD ngày 03 tháng 12 năm 2008.
+ Theo giấy chứng nhận số 138/GCN – BXD ngày 12 tháng 02 năm 2018
-         Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm xây dựng
-         Mã số phòng thí nghiệm: LAS - XD720
 
- Địa chỉ: Số 234C đường Trần Hưng Đạo Nối dài, Khu vực Yên Trung, P. Lê Bình,  Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.
- Điện thoại: 02923.527 058
- Thực hiện các phép thử nghiệm như sau